Sesli Kitapların Tarihi Üzerine

Sesli Kitapların Tarihi Üzerine

Sesli kitapların ilk ortaya çıkışı 1930 yılından itibaren başlamıştır. O dönemden beri yıllar içerisinde teknolojinin gelişmesine paralel olarak değişik format ve şekillerde yenilenerek karşımıza çıkmaktadır.

Ancak 1980 sonrasında hem kayıt tekniklerindeki gelişmeler, hem de kaset ve CD gibi medyanın daha hızlı üretilebilmesi sayesinde hızlı bir büyüme içine girmiştir.

Amerikan Kongresinin 1931 yılında görme engellilerin sesli kitaplar yoluyla eğitilmelerini sağlamak amacıyla başlattığı proje, "Books for the Adult Blind Project" adıyla çalışmaya başlamıştır. 1932 ve sonrasında başlayan çalışmalar yıllar içerisinde çok büyük bir sesli kütüphanenin oluşmasını sağlamıştır.

1992 de Amerikan Milli Kütüphanesi (National Library Service – NLS) hemen hemen tamamı profesyoneller tarafından seslendirilmiş olan ve sayıları milyonu bulan sesli kütüphanesini dijital olarak da hizmete sunmuştur.

Ticari bir sektör olabilecek gelişmeler 1980 sonrasında ivme kazanmış ve dünyadaki büyük yayıncılar kendi bünyelerinde sesli kitaplar yapmayı ve yayınlamayı hızlandırmışlardır. Bugün BBC, Penguin, Random House, Harper gibi dünyaca ünlü pek çok yayıncının aynı zamanda sesli kitap üniteleri de yayınlarına devam etmektedir.

İnternetin yayılması ve hızındaki artış ile birlikte sadece taşınabilir CD vb. medya değil, indirilebilir şekildeki bir medya da oluşmuştur. Bugün, dünyanın en büyük internet kitapçısı olan Amazon’un bir iştiraki olarak kurulmuş olan dijital sesli kitap sitesi “Audible” sadece İngilizce olarak yaklaşık 100.000 sesli kitap ile hizmet vermektedir. Audible Fransa ve Almanya sitelerinde ise yaklaşık 50’şer bin kitap Fransızca ve Almanca olarak satıştadır.

Ülkemize gelince; ciddi olarak yapılan ilk çalışmalar TRT bünyesindeki “Bir Roman, Bir Hikaye” radyo programı için yapılan kayıtlar ile Milli Kütüphane bünyesinde yapılan çalışmalardır. Buna Altı Nokta Derneği, Türgök (İzmir), Boğaziçi Üniversitesi (Getem), Beyazıt Kütüphanesi ve bazı belediyeler bünyesinde yapılan çalışmalar da eklenmiştir. Tüm bu çalışmalar sadece görme engelliler için ve genel olarak gönüllüler ve amatörlerce yapılan çalışmalardır. Bu kayıtlar ticari bir kaygı taşımadığı gibi, zaten hukuken ticarete konu edilmesi de mümkün değildir.

Sesle Kitap ise sadece görme engelliler için değil, herkes için sesli kitaplar yayınlamayı iş edinmiştir. Kitapların tamamı profesyonellerce ve kendi profesyonel kayıt stüdyolarında yapılmakta, her türlü yasal gerekleri yerine getirilmektedir.

Şunu unutmamalıdır ki, Sesle Kitap kesinlikle okumanın bir alternatifi değildir. Sadece zaten okuyamadığımız zamanları daha değerli kılar.

Çocuklarımız açısından ise, doğru Türkçeyi dinleyerek hem doğru konuşmayı hem de dinlemeyi öğrenmek gibi çok değerli iki konunun gelişmesine katkı sağlamaktadır.

 

 

Kaynakça:

http://en.wikipedia.org/wiki/Audiobook

http://audiobookquest.com/article1.html

http://www.audible.com/

http://www.audible.co.uk/

http://www.audible.fr/

http://www.bbcaudiobooks.com/libraries/

http://www.naxosaudiobooks.com/

http://www.harpercollins.com/imprints/index.aspx?imprintid=517989

http://www.emusic.com/audiobooks/index.html

http://www.mkutup.gov.tr/mkp/

http://www.getem.boun.edu.tr/

 

See what’s new

Bize Ulaşın