A’mâk-ı Hayâl

Yazan: Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi
Seslendiren: Nisan Kumru
Tanıtım:

Güneş yanar, âlem döner
Bir gün gelir hepsi söner
Ey sahib-i ilm ü hüner 
Bilir misin sebebi kim? 
Ne gelen var, ne giden var 
Ne solan var, ne biten var 
Ne gülü var, ne diken var 
Bilir misin sebebi kim? 

A'mâk-i Hayâl, Sehbenderzâde Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi'nin vahdet-i vücud anlayışıyla ele aldığı tasavvufi bir romandir. ''Aynali Baba ile Mülakat'' ve ''Manisa Tımarhanesi'' olmak üzere iki bölümden oluşan bu eser barındırdığı hikâyelerde mitolojik ve fantastik öğelere sıkça yer verir. Aynali Baba’nın çaldığı ney sonrasi rüyaya dalan Raci'nin sorularının cevaplarını bulmak adına gördüğü hayallerin her biri, tasavvufa açılan pencerelerdir. Hakikate ulaşabilmek için çıkılan bu yolculukta rehber olabilecek nitelikte bir eserdir. 


See what’s new

Bize Ulaşın