Ankara'nın İlk Günleri

Yazan: Yunus Nadi
Seslendiren: Buğra Koçtepe
Tanıtım:

Vatanperver ve inkılâpçı Yunus Nadi... Bu asrın başlarında, Abdülhamit baskısının en sıkı devrinde, elleri zincire vurularak Midilli'ye sürülen Nadi'nin tek suçu, hürriyete inanmış, hürriyetten bahsetmiş ve bu bahiste ısrar etmiş olmasıydı. 1918 mütarekesinde düşman kuvvetlerinin baskı ve takibine uğramasının sebebi de hürriyet ve istiklal aşkından başka bir şey değildi. Yunus Nadi'nin Atatürk'le teması ve işbirliği bu hatıralarda görüleceği gibi; mütarekenin kara günlerinde İstanbul'da başlamış, İstanbul işgal edilir edilmez de süratle Ankara'ya, Mustafa Kemal'e katılmıştır. 

Bir kaç ay içinde, İstanbul'da İngilizlerin kapattığı Yeni Gün'ü Ankara'da çıkarmış ve milli mücadele boyunca milli hareketin de sözcülüğünü yapmıştır. Mustafa Kemal, Yunus Nadi'ye ve gazetesine çok önem vermiş, Anadolu'nun sesini, Ankara'nın bu ilk gündelik gazetesi ile bütün dünyaya duyurmuştur. Şükrü Kaya bir hatırasında şöyle söyler: "Mustafa Kemal'in Yeni Gün'ü okumadan yatmadığını ve bazı kereler de makalelerini, basılmadan evvel telefonla dinlediğini bilenler çoktur. Yunus Nadi Cumhuriyet yapısının malzemesini, harcını taşıyanlardan biridir. Meşrutiyet, hürriyet ve Cumhuriyet davalarında, mücadelelerinde kalemiyle, sözüyle ön saflarda, siperlerin üstünde ve ilerisinde çarpışan bir savaşçıdır.


See what’s new

Bize Ulaşın