Baskın

Yazan: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Seslendiren: Buğra Koçtepe
Tanıtım:

Tolstoy çağını çok iyi gözlemleyen bir yazardır. Aristokrat sınıfın amaçsız,
debdebeli yaşantısını yoğun olarak eleştirmiştir. Uzun bir süre seyahat etmiş,
tabiatı ve insanı incelemiştir. Batı’yı ve kendi ülkesini, insanlarını tanımış, bu
gözlemi daha sonraki yıllarda kaleme alacağı eserlerinin kahramanlarının
kişiliğinde ortaya çıkmıştır.
Tolstoy’un kendini arayış serüveni ölünceye kadar sürmüştür. Kendisini
anlamayan yakın çevresine tepkisini bulunduğu ortamdan kaçarak göstermiş ve 82
yaşındayken, 7 Kasım 1910’da küçük bir tren istasyonunda hayata veda etmiştir.
Tolstoy’un önemli eserleri arasında yer alan Baskın’da, Kafkasya’da yaşayan
Türk boylarıyla Rusların savaşları anlatılmaktadır.


See what’s new

Bize Ulaşın