Demiryolu Serserileri

Yazan: Jack London
Seslendiren: Altay Çapan
Tanıtım:

Jack London’ın öz yaşam öyküsü ve anılarını barındıran “Demiryolu Serserileri” ilk kez 1907 yılında basılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin o zamana kadar yaşadığı en kötü ekonomik buhranın yaşandığı 1890’lı yıllarda London, bir 'hobo' olarak yaşadıklarını kaleme almıştır. Ünlü yazar, yük trenlerine kaçak binişlerini, görevliler onu aşağı atmaya çalışırken “tutunma çabasını”, yiyecek ve para için nasıl dilendiğini ve polisleri kandırmak için ne gibi sıra dışı hikayeler uydurduğunu bizlere taşıyor. 
Serserilik yüzünden “enselendikten” (tutuklandıktan) sonra Erie Şehir Hapishanesi’nde geçirdiği ve “yayımlanamaz facialar” olarak tanımladığı otuz günü de detaylıca anlatıyor. Ayrıca yazarın Wyoming’de katılıp Mississippi Nehri’nde dağılışına kadar geçen sürede Kelley’nin Ordusu’nda yaşadıklarına da tanık oluyoruz.


See what’s new

Bize Ulaşın