İtiraflarım

Yazan: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Seslendiren: Mehmet Şekip Taşpınar
Tanıtım:

İlk defa 1882'de RusskajaMyslj adlı bir dergide yayınlanan İtiraflarım adlı bu eseri Tolstoy, elli yaşında geçirdiği manevi krizden sonra kaleme almıştır. İçine düştüğü bu kriz sonrasında aradığı kurtuluş yollarını ve bu sırada geçirdiği fikri, ahlaki ve dini gelişmeleri anlatır. Tolstoy, eninde sonunda ölecek olduğu bu hayatın anlamını bulmaya çalışır. İnsanlığın yaratılıştan beri sorduğu Ben neden varım?, Hayatın anlamı ne?, Ölümlü dünyada tüm bu çaba niye? sorularına cevap arar. Bu anlam arayışı önce bilimle başlar. Fakat bilimin verdiği cevaplardan tatmin olmaz ve felsefeye yönelir. Sokrates, Hz. Süleyman, Schopenhauer ve Kant gibi önemli düşünürlerin görüşlerine yer verir. Düşünen tüm insanlar gibi Tolstoy'da bu soruların cevabını kesin olarak verememiştir. Çünkü: Her cevap bireyin kendisinde saklıdır.


See what’s new

Bize Ulaşın