Nemide

Yazan: Halit Ziya Uşaklıgil
Seslendiren: Hakan Coşar
Tanıtım:

HALİD ZİYA UŞAKLIGİL (1966 – 1945)

Servet-i Fünun romancılarından. 
İstanbul'da doğdu ve yine bu şehirde öldü.

İlk okuldan sonra Fatih Askeri Rütiye'sine (ortaokul) gitti ve 17 yaşında okuldan ayrıldı. 1884'te Nevruz gazetesini, daha sonra da Hizmet ve Ahenk gazetelerini kurdu. İzmir Rüştiye'sinde Fransızca öğretmenliği yaptı. İdadi'de Türk Edebiyatı dersi okuttu. Daha sonra Srvet-i Fünun dergisine girdi ve en büyük romanlarını burada yayımladı. 

Sessizliği, batı müziğini, kitap okumayı ve çiçekleri severdi. Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça ve Farsça bilirdi. Roman ve hikâye başta olmak üzere bir çok türde eserler verdi. 

Romanlarında sosyal ve psikolojik konuları işlemiş, kahramanlarını gerçek hayattan almıştır.

Modern Türk hikâye ve romancılığının babası sayılır. 


See what’s new

Bize Ulaşın