Tünelden İlk Çıkış

Yazan: Hüseyin Rahmi Gürpınar
Seslendiren: Levent Şenbay
Tanıtım:

Hüseyin Rahmi, detaylı ve isabetli gözlemleriyle kendi düşüncelerini birleştirir kitaplarında. Romanlarında genellikle İstanbul’u ve bu kentin çeşitli katmanlarından insanları, tüm ülkenin yaşadığı toplumsal, siyasal, düşünsel, töresel evrim süreçleri içinde ele almıştır.

1864-1944 seneleri arasında yaşayan Gürpınar; II. Abdülhamit dönemi, II. Meşrutiyet, Mütareke, Millî Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerini bir arada görmüş ve eserlerine de bu dönemlerin olayları yansımıştır.

Tünelden İlk Çıkış'ın birinci ve ikinci baskıları, 1934 ve 1945 yıllarında Hilmi Kitabevi tarafından yapılmıştır. Kitapta altı öykü bulunmaktadır: “Tünelden İlk Çıkış”, “Lekeli Humma Şüphesi”, “Büyük Bir İbret Dersi”, Horoza Ses Talimi”, “Kılıbık”, “Kedi Yüzünden”. 


See what’s new

Bize Ulaşın