Üç Romantik Hikaye

Yazan: Sabahattin Ali
Seslendiren: Okan Şenozan
Tanıtım:

Efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in öncülüğünde kurulan ‘Tercüme Bürosu’ dünya edebiyatının klasiklerini Türkçe ’ye kazandırmak için bir seferberlik başlattı. Yücel’e göre “Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş aşaması, insan varlığının en somut şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat dalları içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama gücünü o eserler nispetinde arttırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte, çeviri etkinliğini biz bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili bellemekteyiz.”

Tercüme Bürosu Halide Edip, Nurullah Ataç, S. Eyüboğlu gibi döneminin en ünlü yazar ve çevirmenleri ile birlikte çalıştı. Bu muhteşem kalemlerden biri de Sabahattin Ali’ydi.

‘Romantik cereyan, dünya edebiyatına verdiği eserlerden ziyade, Almanya’nın, hatta Avrupa’nın sanat ve fikir hayatına yaptığı tesirle anılır. Yalnız birkaç kişi, çığırlarının sınırlarını aşarak bütün insanlığın malı olacak eserler meydana getirmişler ve bugüne kadar canlılıklarını muhafaza etmişlerdir ki, biz bu kitapta bunlardan birer örnek vereceğiz.’ diyor Sabahattin Ali.

Romantik dönem Alman edebiyatından kendi seçtiği bu üç öyküyü yine Sabahattin Ali’nin çevirisiyle dinleyeceksiniz. 


See what’s new

Bize Ulaşın